Jak korzystać z Pekao24

Wymagania programowe

Informacje nt. zalecanych przeglądarek internetowych znajdziesz na stronie dotyczącej serwisu PekaoInternet.

Logowanie do serwisu

Każdą wizytę w części transakcyjnej PekaoInternet rozpoczynamy od zalogowania
się do serwisu.

Na początek wpisz numer klienta i naciśnij 'Dalej'. Następnie podaj odpowiednie znaki z hasła i naciśnij 'Dalej'.

Jeżeli trzykrotnie popełnisz błąd podczas wpisywania danych dostęp do PekaoInternet zostanie zablokowany.

Jeżeli jest to Twoja pierwsza wizyta na stronie zanim się zalogujesz zapoznaj
się z zaleceniami dla użytkownika umieszczonymi na naszych stronach.

Komunikaty na stronie

"Podany numer Klienta lub hasło są nieprawidłowe. Spróbuj ponownie" Oznacza błędne wprowadzenie numeru klienta lub hasła.

Wskazówki:

  • Sprawdź czy poprawnie wpisałeś swój numer klienta (10 cyfr lub mniej, gdy numer rozpoczyna się od "0"). Spróbuj go wpisać ponownie. Jeżeli nie jesteś pewien jaki jest Twój numer klienta, możesz go sprawdzić w oddziale Banku.
  • Sprawdź, czy masz wciśnięty klawisz Caps Lock. System rozróżnia małe i wielkie litery.
  • Jeżeli trzykrotnie wprowadzisz nieprawidłowe hasło, dostęp do serwisu PekaoInternet zostanie zablokowany na 1 dzień lub do momentu poprawnego zalogowania w pozostałych serwisach. Postępuj wówczas według wskazówek podanych przy komunikacie "Podane hasło jest nieprawidłowe. Serwis internetowy został zablokowany".

"Podane hasło jest nieprawidłowe. Serwis internetowy został zablokowany" Oznacza, że trzykrotnie wprowadziłeś nieprawidłowe hasło i dostęp do serwisu został zablokowany.

Wskazówki:
W celu odblokowania serwisu zaloguj się poprawnie w innym serwisie (TelePekao, PekaoSMS, serwisie mobilnym lub aplikacji mobilnej).
Jeżeli podasz nieprawidłowy numer PIN lub hasło w innym serwisie dostęp do usługi Pekao24 zostanie zablokowany. W celu odzyskania dostępu do Pekao24
należy zadzwonić do konsultanta TelePekao (nie dotyczy klientów firmowych) lub zgłosić się do swojego oddziału.

"Wybrany serwis jest zablokowany" Oznacza brak dostępu do serwisu PekaoInternet (trzykrotnie wprowadziłeś nieprawidłowe hasło i dostęp do serwisu został zablokowany do momentu
poprawnego zalogowania się w pozostałych serwisach Pekao24: TelePekao
i PekaoSMS. Serwis może również być odblokowany w oddziale).

Wskazówki:
W celu odblokowania serwisu zaloguj się poprawnie do PekaoSMS lub TelePekao.
Jeżeli po raz czwarty podasz błędny numer PIN w dowolnym serwisie, wszystkie serwisy Pekao24: PekaoInternet, PekaoSMS oraz TelePekao zostaną zablokowane.
W celu odblokowania serwisów udaj się do swojego oddziału.

"Wybrany serwis jest nieaktywny" Oznacza, że dostęp do PekaoInternet został zawieszony.

Wskazówki:
Aby uzyskać dostęp do tego serwisu, złóż odpowiednią dyspozycję w swoim oddziale (zarządzanie serwisami: zawieszanie i aktywowanie poszczególnych serwisów jest możliwe w oddziale i poprzez PekaoInternet).

"Wszystkie serwisy Pekao24 zostały zablokowane" Oznacza automatyczną blokadę wszystkich serwisów w sytuacji: wprowadzenia błędnego numeru PIN lub hasła, gdy jeden z serwisów został już zablokowany,
3-krotnego podania błędnego kodu jednorazowego lub złożenia dyspozycji
wygenerowania nowego numeru PIN.

Wskazówki:
W swoim oddziale Banku złóż dyspozycję odblokowania serwisów. Już następnego
dnia roboczego będziesz mógł korzystać ze wszystkich serwisów Pekao24.

"Twoje połączenie z Bankiem zostało zakończone." Oznacza, że ze względów bezpieczeństwa nastąpiło automatyczne wylogowanie z PekaoInternet na skutek braku aktywności na stronie.

Wskazówki:
Jeśli nadal chcesz korzystać z PekaoInternet wciśnij OK i zaloguj się ponownie.

"Korzystanie z serwisu PekaoInternet wymaga innej wersji przeglądarki"

Wskazówki:
Sprawdź czy Twoja przeglądarka spełnia wymagania programowe i techniczne
(a w szczególności czy przeglądarka z której korzystasz ma włączoną obsługę javascript).

"Twój status jest nieaktywny" Oznacza, że nie została podpisana umowa o korzystanie z usługi Pekao24.

Wskazówki:
Zgłoś się do oddziału Banku w celu dopełnienia niezbędnych formalności.

"Przepraszamy, serwis Pekao24 jest chwilowo niedostępny" Oznacza brak możliwości korzystania z PekaoInternet.

Wskazówki:
Spróbuj zalogować się do serwisu PekaoInternet za kilka minut. Jeżeli problem
nie ustąpi zadzwoń na infolinię pod numer 801 365 365.

Sytuacje awaryjne

Jeżeli:

Zapomniałeś lub zgubiłeś hasło
Konieczne będzie wygenerowanie PIN-u do usługi Pekao24 u konsultanta TelePekao, dzwoniąc pod numer infolinii 801 365 365 (posiadacze Eurokont) lub w oddziale Banku (posiadacze rachunków firmowych). Operacja ta wiąże się z automatyczną, natychmiastową blokadą wszystkich serwisów Pekao24. Korzystanie ze wszystkich serwisów Pekao24 będzie możliwe po otrzymaniu nowego PIN-u (listem poleconym) i odblokowaniu serwisów w swoim oddziale Banku. Podczas pierwszego logowania
się ustanowisz nowe hasło do serwisu PekaoInternet.

Zapomniałeś numeru klienta
Możesz go sprawdzić w każdym oddziale Banku.

Zapomniałeś numeru PIN oraz hasła i zablokowałeś wszystkie serwisy Pekao24
W przypadku zapomnienia lub zagubienia numeru PIN oraz hasła do Pekao24 należy ponownie wygenerować nowy numer PIN. Stosowną dyspozycję można złożyć:

• u Konsultanta TelePekao (801 365 365) - po otrzymaniu PIN-u na adres korespondencyjny niezbędne będzie odblokowanie dostępu do wszystkich serwisów
- u Konsultanta TelePekao (w przypadku posiadania karty kodów jednorazowych)
lub w oddziale Banku (w przypadku jej braku) . Po odblokowaniu serwisów, podczas pierwszego logowania do PekaoInternet niezbędne będzie ustanowienie nowego hasła.

• w oddziale Banku - po złożeniu dyspozycji w oddziale konsultant TelePekao oddzwoni na numer telefonu wskazany do oddzwaniania i po poprawnej identyfikacji możliwe będzie ustanowienie nowego numeru PIN. Po wygenerowaniu PIN - u podczas pierwszego logowania w PekaoInternet należy ustanowić hasło do tego serwisu.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących korzystania z Pekao24 prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

Konsultanci TelePekao (jeśli masz numer klienta i PIN):
800 380 380 lub +48 42 683 83 80 (codziennie w godzinach 7:00-22:00)

Infolinia Banku (jeśli nie masz numeru klienta i PIN-u):
801 365 365 lub +48 42 683 82 32 (codziennie w godzinach 7:00-22:00)

Infolinia i Obsługa Klientów Domu Maklerskiego
800 105 800 lub +48 22 591 22 00 (w dni robocze w godzinach 7:00-22:00)

Możesz także wysłać e-mail na adres: Pekao24@pekao.com.pl